Crossroad Hoeksche Waard is een organisatie van mensen uit verschillende kerken die zich richt op het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus in de Hoeksche Waard. Dit door activiteiten te organiseren samen met verschillende kerken. Activiteiten waar kinderen, jongeren en volwassenen op uiteenlopende manieren kennis kunnen maken met elkaar en het christelijke geloof. Gemeente de Bazuin staat van harte achter deze visie en ondersteunt de stichting bij enkele activiteiten.

Voor meer informatie zie www.crossroadhw.nl